tytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCUtytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEWtytul: Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | OGÓLNY

Miejscowość, data

Nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.), proszę o udostępnienie ..... (opisać jakich dokumentów / informacji żądamy).

 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie ..... (np. papierowej, elektronicznej) i przesłanie jej na adres .... (jeśli wnioskujemy o informację w formie elektronicznej można podać adres mailowy).


 

 

Podpis

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra