tytul: nasze projektytytul: Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województwtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunkówtytul: Obywatel Na Straży Drzew

Na Straży Drzew

Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia...
Termin realizacji: luty 2015 – kwiecień 2016

Opis projektu:

Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony.
Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. W dużych miastach obserwujemy proces rugowania drzew.

Tylko obywatele mogą temu zapobiec. Projekt ma na celu kontrolę standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w 16 miastach woj. w Polsce w zakresie:

 • jakości uzasadnień decyzji o wycinkach drzew,
 • prowadzenia monitoringu nasadzeń zastępczych
 • wydatkowania środków z opłat za wycięcie drzew.

Porównamy (raporty) sytuację dotyczącą ochrony drzew w kluczowych miastach, przeprowadzimy szkolenia, rozpowszechnimy temat medialnie. Wypracujemy standardy informowania i metody monitorowania drzew z udziałem mieszkańców na przykładzie Wrocławia w ramach działania Grupy Dialogu Społecznego. W aktywności włączani będą: NGO, aktywiści, radni, inwestorzy, urzędnicy, dziennikarze, posłowie.

Planowane działania:

Działanie 1: 

Monitoring standardów zarządzania zielenią wysoką w 16 miastach wojewódzkich Polski. W ramach działania pierwszego zaplanowano trzy badania:

 • Badanie 1.
   Analiza uzasadnień decyzji na usunięcie drzew lub krzewów i konfrontacja ich ze złożonymi przez inwestora wnioskami o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów. Zbadanych zostanie po 20 losowo wybranych decyzji i wniosków w każdym mieście dla r. 2014
 • Badanie 2.
  Sprawdza jakość monitoringu nasadzeń kompensacyjnychprowadzonego przez organy w miastach woj. w r 2011-2014. 
 • Badanie 3.
  dot. wysokości opłat naliczonych za wycinkę drzew i ich wykorzystania, w tym kwot przeznaczonych na nowe nasadzenia w latach 2011-2014.

Działanie 2:

Modelowe wdrożenie standardów we Wrocławiu/eliminacja złych praktyk

Opracowana zostanie ekspertyza dot. wycinki i nasadzeń drzew we Wrocławiu (analiza zezwoleń na wycinkę dla lat 2012-2013 oraz nałożonych obowiązków nasadzeń kompensacyjnych – ok. 20 000 drzew). Wyniki tego opracowania dyskutowane będą na spotkaniach Grupy Dialogu Społecznego w celu wypracowania lepszych standardów zarządzania zielenią we Wrocławiu - Spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. zieleni we Wrocławiu z udziałem władz miasta. (GDS ds. Zieleni to innowacyjne w skali kraju rozwiązania podejmującego temat zieleni powstałe z inicjatywy Fundacji EkoRozwoju. Ideą GDS jest rozmowa, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego w mieście).

Działanie 3: 

Komunikacja i promocja - Spotkania seminaryjno-warsztatowe w 12 miastach (Polskiej Zielonej Sieci) z udziałem władz miasta, urzędników, radnych, NGO, aktywistów oraz briefingi prasowe. Realizacja spotkań szkoleniowo-warsztatowych połączonych z briefingami prasowymi przewidywana na jest w 12 miastach wojewódzkich (choć raporty przygotowywane są dla 16 miast). 

Całkowita wartość projektu: 301 653,00 zł
Kontakt: Sabina Lubaczewska – koordynator: sabina@fer.org.pl
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra